Přejete si cookies?

Agra Řisuty potřebuje Váš souhlas. Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby a analyzovat výkon webu. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat.

Přejete si cookies?

Agra Řisuty potřebuje Váš souhlas. Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby a analyzovat výkon webu. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat.

Technické

Nezbytné cookies pro správné fungování našeho webu.

Statistické

Sledování návštěvnosti a chování na webu nám pomáhá zlepšovat naše služby.

Preferenční

Abychom vám mohli nabídnout to, co vás zajímá a pamatovali si vaše předvolby.

Marketingové

Pro zobrazení pouze relevantní reklamy. Objem reklamy zůstává stejný.

Agra Řisuty Zemědělství Středočeského Kraje

Poctivé zemědělství

Naše firma se zabývá rostlinnou a živočišnou zemědělskou výrobou na Slánsku a Slabecku ve Středních Čechách, kde obhospodařujeme cca 2650 ha zemědělské půdy.

OP zamestnanost

Kdo jsme ?

Poctivé zemědělství

Jsme poměrně velký a perspektivní zemědělský podnik vybavený moderní technikou, s dlouhou historií a mnohaletými zkušenostmi.

OP zamestnanost

Projekty

O naší firmě

Podnik AGRA Řisuty s.r.o., byl založen 10.8.1994 Ing. Janem Vicencem a Františkem Krčkem po rozpadu tehdejšího JZD Rozvoj Řisuty Kladno. Tehdy měla firma cca 120 zaměstnanců a 1400 ha zemědělské půdy.

V roce 2002 AGRA Řisuty s.r.o. převzala krachující družsto vlastníku Slabce a rozšířila své působení do Slabeckého regionu, kde získala cca 1200 ha zemědělské půdy a několik nemovitých objektů.

V roce 2005 ukončilo svou činnost ZD Byseň, z nejž AGRA Řisuty s.r.o. získala dalších cca 1000 ha zemědělské půdy na Slánsku.

V současné době hospodaříme na cca 2650 ha zemědělské půdy, z toho máme s.r.o.1000 ha vlastních.

Zaměstnáváme 32 zaměstnanců, 7 v administrativě, 13 v rostlinné výrobě, 12 v živočišné výrobě.

Plánované akce

Plánované akce

připravovaná akce

Proběhlé akce

Historie posledních akcí

Rostlinná výroba

AGRA Řisuty hospodaří na více než 2600 ha zemědělské půdy v severozápadní části Středočeského kraje na Slánsku a Slabecku. Z uvedené výměry je 1000 ha ve vlastnictví společnosti a zbytek je propachtován. Většina pěstební plochy je užívána pro produkci kvalitního potravinářského a krmivářského obilí, olejnin, luskovin a jetelovin. Část této produkce je přímo zpracována pro krmení našich hospodářských zvířat. Další část je potom určena pro osivářské účely. Díky dlouhodobě dobré agrotechnické péči o obhospodařované pozemky dosahujeme výrazně nadprůměrných výnosů u všech pěstovaných plodin.

Důraz v rostlinné výrobě klademe na promyšlenou péči o půdu opírající se o nejnovější vědecké poznatky i historickou zkušenost. Již od konce 90. let používáme při zpracování půdy a předseťové přípravě „minimalizační“ půdoochranné technologie, které mají za cíl zabránit větrné i vodní erozi, omezit utužení půdy a šetrněji nakládají s půdní vláhou. Z důvodu hospodaření v jednom z nejsušších regionů ČR je správná práce s půdní vláhou a snaha o minimalizaci ztrát vody při pěstování rostlin zcela zásadní. Pro udržení půdní úrodnosti je také velmi důležité dosáhnout vyrovnané bilance živin. Pravidelně proto nad rámec běžné agrotechniky i

AGRA Řisuty hospodaří na více než 2600 ha zemědělské půdy v severozápadní části Středočeského kraje na Slánsku a Slabecku. Z uvedené výměry je 1000 ha ve vlastnictví společnosti a zbytek je propachtován. Většina pěstební plochy je užívána pro produkci kvalitního potravinářského a krmivářského obilí, olejnin, luskovin a jetelovin. Část této produkce je přímo zpracována pro krmení našich hospodářských zvířat. Další část je potom určena pro osivářské účely. Díky dlouhodobě dobré agrotechnické péči o obhospodařované pozemky dosahujeme výrazně nadprůměrných výnosů u všech pěstovaných plodin.

Důraz v rostlinné výrobě klademe na promyšlenou péči o půdu opírající se o nejnovější vědecké poznatky i historickou zkušenost. Již od konce 90. let používáme při zpracování půdy a předseťové přípravě „minimalizační“ půdoochranné technologie, které mají za cíl zabránit větrné i vodní erozi, omezit utužení půdy a šetrněji nakládají s půdní vláhou. Z důvodu hospodaření v jednom z nejsušších regionů ČR je správná práce s půdní vláhou a snaha o minimalizaci ztrát vody při pěstování rostlin zcela zásadní. Pro udržení půdní úrodnosti je také velmi důležité dosáhnout vyrovnané bilance živin. Pravidelně proto nad rámec běžné agrotechniky investujeme do zásobního hnojení fosforečnými hnojivy a vápnění. Dalším aspektem ovlivňujícím stav půdy je obsah organické hmoty, který kromě úrodnosti přímo určuje například i její vododržnost. Díky silné živočišné výrobě a s ní související produkci statkových hnojiv můžeme každoročně aplikovat kvalitní hnůj na 400 - 600 ha orné půdy a organickou hmotu v půdě tak udržujeme na vysoké úrovni.

AGRA Řisuty patří již od svého založení mezi leadery a inovátory ve svém oboru. Snažíme se do svého hospodaření implementovat moderní technologie, které dále napomáhají zvyšovat efektivnost, ekonomičnost i ekologičnost naší produkce. Z tohoto důvodu spolupracujeme na řadě projektů se špičkovými odborníky z České zemědělské univerzity v Praze, ČVUT, SPZO a dalších vědeckých a odborných pracovišť. Díky této spolupráci probíhá v současnosti také projekt zaměřený na zavedení technologií precizního zemědělství. V projektu se zaměřujeme především na sběr dat získaných například z dálkového průzkumu země, pohybu strojů, nebo přímého odběru vzorků půdy a rostlin a následné využití těchto dat pro cílené použití hnojiv a pesticidů, variabilní setí a zpracování půdy a další aplikace.

Snažíme se také o pozitivní spolupráci jak se sousedními zemědělci, tak i okolními obcemi a jejich občany, pro které zajišťujeme údržbu polních cest, odklid sněhu a další práce. Spolupracujeme také s některými místními včelaři. Především s paní Erbovou, včelařkou z Plchova, která svá kočovná včelstva přesouvá k našim řepkovým a jetelovým polím, kde včelky pomáhají zvyšovat naši úrodu a přinášejí kvalitní med.

Živočišná výroba

Živočišná výroba se skládá z chovu prasat a chovu skotu. Hlavní produkcí z výroby jsou jatečná prasata. ČR je ve vepřovém masu soběstačná pod hranicí padesáti procent, dovozy ze západních zemích pro velké obchodní řetězce jsou nezbytností, proto naše priorita je prodávat jatečná prasata regionálním zpracovatelům. Prasata prodáváme výhradně do okolních řeznictví Stanislavu Chvapilovi v  Řisutech, Jiřímu Kučerovi v Kačici a Václavu Valentovi v Tuchlovicích. Lze prodat i jedno jatečné prase, které je k vyzvednutí v Řeznictví v Řisutech. Zbylá prasata prodáváme do jatek v Bučovicích. Jatečné býky prodáváme do Řeznictví Stanislavu Chvapilovi v Řisutech.

Pomocí modernizací jsme zvýšili produktivitu práce, vyšší reprodukční a produkční výsledky a v neposlední řadě je při modernizaci  kladený důraz na životní pohodu zvířat. Pro pohodu zvířat chováme březí prasnice na hluboké podestýlce ve skupinových kotcích, na odchovně selat je méně zvířat v jednom kotci, dáváme do krmiva přípravek na snížení čpavku a používáme přípravky proti množení much.

AGRA Řisuty má vlastní výrobnu krmných směsí. Obiloviny se používají z vlastní produkce, sojový a řepkový šrot nakupujeme z ověřených zdrojů a minerální doplňky do směsí nakupujeme od firmy Sano - Moderní

Živočišná výroba se skládá z chovu prasat a chovu skotu. Hlavní produkcí z výroby jsou jatečná prasata. ČR je ve vepřovém masu soběstačná pod hranicí padesáti procent, dovozy ze západních zemích pro velké obchodní řetězce jsou nezbytností, proto naše priorita je prodávat jatečná prasata regionálním zpracovatelům. Prasata prodáváme výhradně do okolních řeznictví Stanislavu Chvapilovi v  Řisutech, Jiřímu Kučerovi v Kačici a Václavu Valentovi v Tuchlovicích. Lze prodat i jedno jatečné prase, které je k vyzvednutí v Řeznictví v Řisutech. Zbylá prasata prodáváme do jatek v Bučovicích. Jatečné býky prodáváme do Řeznictví Stanislavu Chvapilovi v Řisutech.

Pomocí modernizací jsme zvýšili produktivitu práce, vyšší reprodukční a produkční výsledky a v neposlední řadě je při modernizaci  kladený důraz na životní pohodu zvířat. Pro pohodu zvířat chováme březí prasnice na hluboké podestýlce ve skupinových kotcích, na odchovně selat je méně zvířat v jednom kotci, dáváme do krmiva přípravek na snížení čpavku a používáme přípravky proti množení much.

AGRA Řisuty má vlastní výrobnu krmných směsí. Obiloviny se používají z vlastní produkce, sojový a řepkový šrot nakupujeme z ověřených zdrojů a minerální doplňky do směsí nakupujeme od firmy Sano - Moderní výživa zvířat spol. s r. o., která nám zabezpečuje poradenství v sestavení krmných dávek a pomoc v řešení problémů ve stájích. Výhodou vlastní výrobny směsí je, že si pohlídáme kvalitu vyrobeného krmiva, kterou si průběžně kontrolujeme laboratorními rozbory. Živočišná výroba je i přínosná pro rostlinou výrobu, z důvodu produkce hnoje, kejdy a větší variabilitě v osevních postupech. I přes problémy, které trh přináší, vyrábíme kvalitní české vepřové maso a rádi bychom v tomto trendu pokračovali nadále, i když jiní chovatelé své chovy ruší.

Chov prasat je rozdělen do čtyřech středisek.

Středisko Drnek, zde v roce 2008 proběhla modernizace porodny prasnic, s tím byla spojena i repopulace stáda nakoupením 200 ks prasniček od firmy CBS - Czech Breeding Services s.r.o. Jejich zvířata jsou šlechtěna v rámci národního šlechtitelského programu. Druhá vlna modernizace byla v roce 2016 vybudováním odchovny selat a třetí modernizace v roce 2018 v podobě zautomatizování krmné linky. Ve stájových technologií dlouhodobě spolupracujeme s firmou AGRICO s.r.o. Modernizace stájí byly spolufinancované z EU. Na farmě je chováno 150 ks prasnic, 50 ks připuštěných prasniček s produkcí 5500 ks selat ročně. Čistokrevné prasničky cca 10 ks ročně nakupujeme z CBS, prasničky F1 generace (plemeno BUxL) máme z vlastní produkce a inseminační dávky nakupujeme taktéž od firmy CBS.

Středisko Jedomělice, zde byla druhá porodna prasnic s počtem 110 ks, kterou jsme v roce 2018 zrušili z důvodu nízkých výkupních cen jatečních prasat.

Středisko Ledce a Malíkovice, zde probíhá výkrm prasat s celkovou kapacitou 2000 prasat. Kapacitu ve výkrmu minimálně třikrát do roka otočíme tj. 6000 ks, takže máme dostačující kapacitu pro naší produkci. Žádná selata do výkrmu nenakupujeme, celý výkrm je z naší produkce.

Chov masného skotu

Skot máme na dvou střediscích v Jedomělicích a v Hřebečníkách. Chováme 90 krav, 20 připuštěných jalovic, 50 býků a  50 jalovic ve výkrmu.

Mechanizace

Přehled našich strojů:

Traktory: New Holand T 8.390, T 8040, T 7.260 (2x), T 7.185, T 6.175, T 6050 (2x), T 5060, TS 135A (2x),

               JCB Fastrac 3190, Case STX 485 Quadtrac, Case STX 500 Quadtrac, Zetor 7211, Zetor 7245, ...

Sklízecí mlátičky: New Holland 9.90 s lištou 10,7 m, New Holland 9.80 s lištou 9 m, Claas Lexion 600 s lištou 9 m

Lisy na kulaté balíky: New Holland (2x)

Manipulátory a nakladače: JCB T4i3B, Manitou 625, Manitou 741 (2x), UNC 50, Fortschit T175, UN-Hon

Postřikovače samochodné: Matrot Xenon se záběrem 32 m, Matrot 24D Hellios se záběrem 24 m

Postřikovače tažené: Blanchard Balrique se záběrem 24 m

Sečky závěsné: Vaderstad Rapid A800 (2x)

Podmítače závěsné: diskový podmítač Vaderstad Carrier 1225 se záběrem 12 m,

                                 radličkový podmítač Köckerling Allrounder se záběrem 12 m,

                                 kombinovaný podmítač Gregoire-Besson DXRV se záběrem 8 m,

                            &

Přehled našich strojů:

Traktory: New Holand T 8.390, T 8040, T 7.260 (2x), T 7.185, T 6.175, T 6050 (2x), T 5060, TS 135A (2x),

               JCB Fastrac 3190, Case STX 485 Quadtrac, Case STX 500 Quadtrac, Zetor 7211, Zetor 7245, ...

Sklízecí mlátičky: New Holland 9.90 s lištou 10,7 m, New Holland 9.80 s lištou 9 m, Claas Lexion 600 s lištou 9 m

Lisy na kulaté balíky: New Holland (2x)

Manipulátory a nakladače: JCB T4i3B, Manitou 625, Manitou 741 (2x), UNC 50, Fortschit T175, UN-Hon

Postřikovače samochodné: Matrot Xenon se záběrem 32 m, Matrot 24D Hellios se záběrem 24 m

Postřikovače tažené: Blanchard Balrique se záběrem 24 m

Sečky závěsné: Vaderstad Rapid A800 (2x)

Podmítače závěsné: diskový podmítač Vaderstad Carrier 1225 se záběrem 12 m,

                                 radličkový podmítač Köckerling Allrounder se záběrem 12 m,

                                 kombinovaný podmítač Gregoire-Besson DXRV se záběrem 8 m,

                                 diskový podmítač Lemken Rubin se záběrem 8 m,

                                 radličkový podmítač Lemken Smaragd se záběrem 4 m,

                                 radličkový podmítač Farmet Triolent se záběrem asi 7 m,

                                 podrývák Farmet Krtek 5D se záběrem 3 m,

                                 diskový podmítač Strom export Preciser se záběrem 6 m,

                                 radličkový podmítač Strom export Finisher se záběrem 6 m

Bránostroje, válce a další…

Valníky: Annaburger HTS (2x), ZDT Mega 25, ZDT Mega 18 a další tažné valníků od 5 t do 12 t

Nákladní doprava: Tatra T 815 agro

Aplikátory kejdy: Vakuomat, Annaburger

Rozmetadla statkových hnojiv: Annaburger

Rozmetadla průmyslových hnojiv: Amazone, Rauch, Kuhn (2x)

Stroje pro sklizeň pícnin, sekačky, obracečky, nahrabovačky, mulčovače…

Naše střediska

včetně GPS souřadnic

Středisko Ledce

Ledce, Ledce 162 PSČ: 273 05 14.009760, 50.199763

Středisko Drnek

Drnek, Drnek PSČ: 273 77 13.975848, 50.194889

Středisko Malíkovice

Malíkovice, Malíkovice PSČ: 273 77 13.981316, 50.215040

Středisko Jedomělice

Jedomělice, Jedomělice 140 PSČ: 273 78 13.968080, 50.234954

Středisko Slabce

Slabce, Slabce 39 PSČ: 270 41 13.716444, 50.005500

Středisko Hřebečníky

Hřebečníky, Hřebečníky PSČ: 270 41 13.752976, 49.985332

Kontakty

Ing. Jan Vicenec jednatel
vicenec.jan@agra-risuty.cz
602 238 198
IČO : 489 53 229 , Datová schránka : 3nyy7i9
agra.risuty@agra-risuty.cz
-
Ing. Vítězslav Krček, Ph.D. Vedoucí rostlinné výroby, Agronom
krcek.vita@agra-risuty.cz
724 042 546
Radek Čebiš Agronom – středisko Slabce
cebis.radek@agra-risuty.cz
724 148 237
Ing. Jaroslav Uhlík Mechanizátor
uhlik.jaroslav@agra-risuty.cz
724 965 939
Pavel Vicenec Vedoucí živočišné výroby
vicenec.pavel@agra-risuty.cz
721 913 284
Petr Kmohan Zootechnik - Porodna prasnic a odchov selat
kmohan.petr@agra-risuty.cz
727 966 712
Ing. Jiří Hora Zootechnik - výkrm prasat, prodej prasat a Chov masného skotu
hora.jiri@agra-risuty.cz
720 044 034
Petra Vicencová Mzdová účetní
vicencova.petra@agra-risuty.cz
312 589 206, 602 271 212
Šárka Chvojová Evidence půdy
chvojova.sarka@agra-risuty.cz
312 589 253, 720 822 271